W jaki sposób pozbyć się kłopotu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. Nieraz wierzycielami są też osoby prywatne, które udzielają pomocy pieniężnej z słusznym zabezpieczeniem. Którym? Przeważnie są to różnego rodzaju weksle. To naturalnie na tych pismach należałoby się skoncentrować omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją zaświadcza oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia osoba, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych może emitować własne weksle. To oczywiście z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest renomowaną usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są też weksle in blanco

Jest to dosyć specyficzny typ weksla, który definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odszukać można skup weksli in blanco posiadają wybitnie precyzyjne wymagania wobec potencjalnych kontrahentów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich klientami zazwyczaj są przedsiębiorcy, jacy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat połączonych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *